نوشیدنی موگو موگو با طعم پرتغال و تیکه های نارگیل
آبمیوه با تکه های ژله ای میوه که درب قوطی آن نماد شکلک خندان می باشد

5,500 تومان

نوشیدنی موگو موگو با طعم انبه و تیکه های نارگیل
آبمیوه با تکه های ژله ای میوه که درب قوطی آن نماد شکلک خندان می باشد

5,500 تومان

نوشیدنی موگو موگو با طعم آناناس و تیکه های نارگیل
آبمیوه با تکه های ژله ای میوه که درب قوطی آن نماد شکلک خندان می باشد

5,500 تومان

نوشیدنی موگو موگو لوچی
آبمیوه با تکه های ژله ای میوه که درب قوطی آن نماد شکلک خندان می باشد

5,500 تومان

نوشیدنی موگو موگو با طعم میوه های استوایی
آبمیوه با تکه های ژله ای میوه که درب قوطی آن نماد شکلک خندان می باشد

5,500 تومان