گل رز صابونی آبی
گل رز مصنوعی آبی رنگ تلق دار با جنس صابونی

4,000 تومان

گل رز صابونی قرمز
گل رز مصنوعی قرمز رنگ تلق دار با جنس صابونی

4,000 تومان

گل رز صابونی بنفش
گل رز مصنوعی بنفش رنگ تلق دار با جنس صابونی

4,000 تومان

گل رز صابونی صورتی
گل رز مصنوعی صورتی رنگ تلق دار با جنس صابونی

4,000 تومان

گل مصنوعی رز سفید
گل رز مصنوعی سفید کادویی

3,000 تومان

گل رز قرمز پارچه ای
گل رز نمدی قرمز رنگ با کاور راه راه و دسته چوبی

3,000 تومان