چاشنی سالاد لگاستو مدل dill krauter
چاشنی سالاد در بسته بندی سبز رنگ تولید برند لگاستو

1,500 تومان

چاشنی سالاد لگاستو مدل joghurt
چاشنی سالاد در بسته بندی آبی رنگ تولید برند لگاستو

1,500 تومان

چاشنی سالاد لگاستو مدل paprika
چاشنی سالاد در بسته بندی نارنجی رنگ تولید برند لگاستو

1,500 تومان