چیپس پرینگلز با طعم پنیر و پیاز
چیپس پرینگلز در بسته بندی استوانه ای و چیده مان منظم در داخل بسته بندی با طعم پنیر و پیاز

9,500 تومان

چیپس پرینگلز با طعم سرکه نمکی
چیپس پرینگلز در بسته بندی استوانه ای و چیده مان منظم در داخل بسته بندی با طعم سرکه نمکی

9,500 تومان

چیپس پرینگلز با طعم خامه ترش و پیاز
چیپس پرینگلز در بسته بندی استوانه ای و چیده مان منظم در داخل بسته بندی با طعم خامه ترش و پیاز

9,500 تومان

چیپس پرینگلز اورجینال
چیپس پرینگلز در بسته بندی استوانه ای و چیده مان منظم در داخل بسته بندی با طعم اورجینال

9,500 تومان