خوردن صبحانه در داشتن تن و روان سالم هر انسانی نقش بسزایی دارد امروزه صبحانه خوردن به دو دسته تقسیم شده ، خوردن صبحانه به سبک سنتی و قدیمی و یا خوردن صبحانه به صورت مدرن. بخش اول طبیعتاً توصیه اول همه متخصصان  است و در آن حرفی نیست ولی برای دسته دوم باید خوراکی که با سرعت بیشتر و بالاترین میزان جذب پروتیین و هیدراکربن و ... در نظر گرفت که کورنفلکس یکی از کامل ترین و بهترین جایگزینها می باشد چرا که در تولید کورنفلکس از غلات و میوه های خشک استفاده می شود و آن را باید با شیر صرف کرد که خود آن کمک بسیار بالای برای اثبات با ارزش بودن کورنفلکس می کند ، خوردن یک ظرف کورنفلکس و شیر هم زمان کمتری از شما خواهد گرفت و هم میزان انرژی بیشتری به بدن شما خواهد رساند

در این میان باز شرکتهای مانند نسکوئیک و اسپشیال کی کورنفلکس های بسیار خوشمزه و استانداردی را تولید می کند