بادکنک همیشه جز ابتدایی ترین لوازمی است که در زمان خرید لوازم جشن باید به فکر آن باشید.

با توجه به تنوعی که هم اکنون در زمینه خرید بادکنک در بازار وجود دارد، دست مشترکین برای خرید انواع بادکنک باز است.

از جمله انواع بادکنکی که در شوکوباکس به فروش می رسد می توان به دو نوع بادکنک لاتکس، بادکنک فویلی و لوازم بادکنک که مخصوص راحت تر باد کردن و تزئین بادکنک است، اشاره کرد.

تنوع خرید بادکنک لاتکس شامل موارد زیر است:

 بادکنک های طرح دار، بادکنک LED (بادکنک چراغ دار) و بادکنک طرح اموجی است.

تنوع خرید بادکنک فویلی نیز با تنوع بیشتر در شکل و اندازه شامل موارد زیر می شود:

بادکنک طرح تاج، بادکنک فویلی اموجی،بادکنک Happy Birthday (بادکنک هپی برت دی)، بادکنک های طرح تم های تولد (ریش و سیبیل، لب، تاج و..) و انواع بادکنک فویلی طرح قلب است.

خرید بادکنک هایی با طرح اعداد مخصوص جشن تولد و عروسک های معروف مانند ماشین مک کوئین،باب اسفنجی و .. نیز اخیرا زیاد شده است.

بادکنک ها یا به روش معمولی و یا با استفاده از گاز هلیوم باد می شوند. البته استفاده از گاز هلیوم برای معلق نگه داشتن آن استفاده می شود.