کارت هدیه جزء لوازم تزئینی برای هدیه ها می باشند البته به نظر من جزء جدا نشدنی از یک هدیه ، چرا که گذاشتن یک کارت هدیه فانتزی و زیبا  بروی هدیه و نوشتن یک متن کوتاه احساسی روی آن یک کار هوشمندانه است و طرف مقابلتان را به فکر شما می اندازد و در افکار خودش شما را تجسم نموده که رودرروی او ایستاده ایید و آن متن روی کارت هدیه را برای او می خوانید حال تصور کنید که چه لحظه احساسی خوب و زیبایی را ساخته ایید و با یک نوشته کوتاه روی یک کارت هدیه خاطره زیبایی را هم برای خود و هم برای طرف مقابلتان ایجاد کرده ایید.

کارت هدیه معمولاً دارای تصاویر احساسی می باشند که جذابیت زیادی را دارند و شوکوباکس در مجموع کالا های تزئینی و بسته بندی خود تعداد بسیار زیاد و متنوعی از کارت هدیه ها را در اختیارتان قرار داده است و حتی می توانید سفارش متن خود را بدهید که از همینجا نوشته شده و همراه گیفت باکس خود وی یا جعبه و پاکت هدیه خود ارسال شود.

کارت هدیه طرح اردیبهشت ماه
اگر دوست و یا عزیزتان متولد ماه اردیبهشت است و میخواهید هدیه ایی برایشان بفرستید جای این کارت در جعبه هدیه شما خالی می باشد. کارت هدیه طرح اردیبهشت ماه را با نوشته مورد نظر خود می توانید درون جعبه هدیه خود قرار دهید.

1,500 تومان

کارت هدیه طرح آذر ماه
متولدین هر ماه از شخصیت ها و رفتارهای متفاوتی برخوردار می باشد. یکی از انتخابهای کارتهای هدیه می تواند همین کارتهای هدیه ماه های تولد می باشد. کارت هدیه طرح آذر ماه می تواند از همین انتخابها باشد.

1,500 تومان

کارت هدیه طرح آبان ماه
وقتی دوستدارید هدیه ایی در روزهایی مانند ولنتاین و یا روز تولد و جشن های از این دست، به دوستان و یا عزیزانتان بدهید، می توانید از این کارتهای هدیه استفاده نمایید کارت هدیه طرح آبان ماه یکی از همین کارتهای هدیه است که در فروشگاه شوکوباکس موجود می باشد.

1,500 تومان