کارت هدیه جزء لوازم تزئینی برای هدیه ها می باشند البته به نظر من جزء جدا نشدنی از یک هدیه ، چرا که گذاشتن یک کارت هدیه فانتزی و زیبا  بروی هدیه و نوشتن یک متن کوتاه احساسی روی آن یک کار هوشمندانه است و طرف مقابلتان را به فکر شما می اندازد و در افکار خودش شما را تجسم نموده که رودرروی او ایستاده ایید و آن متن روی کارت هدیه را برای او می خوانید حال تصور کنید که چه لحظه احساسی خوب و زیبایی را ساخته ایید و با یک نوشته کوتاه روی یک کارت هدیه خاطره زیبایی را هم برای خود و هم برای طرف مقابلتان ایجاد کرده ایید.

کارت هدیه معمولاً دارای تصاویر احساسی می باشند که جذابیت زیادی را دارند و شوکوباکس در مجموع کالا های تزئینی و بسته بندی خود تعداد بسیار زیاد و متنوعی از کارت هدیه ها را در اختیارتان قرار داده است و حتی می توانید سفارش متن خود را بدهید که از همینجا نوشته شده و همراه گیفت باکس خود وی یا جعبه و پاکت هدیه خود ارسال شود.