خوردن صبحانه در داشتن تن و روان سالم هر انسانی نقش بسزایی دارد امروزه صبحانه خوردن به دو دسته تقسیم شده ، خوردن صبحانه به سبک سنتی و قدیمی و یا خوردن صبحانه به صورت مدرن. بخش اول طبیعتاً توصیه اول همه متخصصان  است و در آن حرفی نیست ولی برای دسته دوم باید خوراکی که با سرعت بیشتر و بالاترین میزان جذب پروتیین و هیدراکربن و ... در نظر گرفت که کورنفلکس یکی از کامل ترین و بهترین جایگزینها می باشد چرا که در تولید کورنفلکس از غلات و میوه های خشک استفاده می شود و آن را باید با شیر صرف کرد که خود آن کمک بسیار بالای برای اثبات با ارزش بودن کورنفلکس می کند ، خوردن یک ظرف کورنفلکس و شیر هم زمان کمتری از شما خواهد گرفت و هم میزان انرژی بیشتری به بدن شما خواهد رساند

در این میان باز شرکتهای مانند نسکوئیک و اسپشیال کی کورنفلکس های بسیار خوشمزه و استانداردی را تولید می کند

کورن فلکس شکلاتی چوکاپیک
کورن فلکس شکلاتی چوکاپیک در بسته بندی مستطیلی از جنس مقوا که بعنوان یک صبحانه ویا میان وعده کامل و مقوی برای تمام سنین پیشنهاد می شود

30,000 تومان 28,000 تومان

کورن فلکس فیتنس | Fitness corn flakes
کورن فلکس فیتنس در بسته بندی مستطیلی از جنس مقوای زرد رنگ که بعنوان یک صبحانه ویا میان وعده کامل و مقوی برای تمام سنین پیشنهاد می شود

30,000 تومان 28,000 تومان

کورن فلکس نسکوئیک شکلاتی
کورن فلکس شکلاتی نسکوئیک در بسته بندی مستطیلی از جنس مقوای زرد رنگ که بعنوان یک صبحانه ویا میان وعده کامل و مقوی برای تمام سنین پیشنهاد می شود

30,000 تومان 28,000 تومان