گل رز جاودان
ماندگاری تا 5 سال
قیمت قبل: 180,000 تومان
     145,000 تومان
پیشنهاد به دوستان اشتراک گذاری